Bergvärme i kombination med fjärrvärme

Gerox är ett kunskapsföretag verksamt inom energisektorn. Vi projekterar, dimensionerar, installerar och driftövervakar värmeundercentraler i flerbostadshus och kommersiella fastigheter.

 

Gerox anläggningar baseras vanligtvis på förnybar energi i form av bergvärme i kombination med fjärrvärme och frånluftsåtervinning. Denna kombination är både miljövänlig, trygg och säker, samt ekonomiskt gynnsam för fastighetsägaren.