Gerox tar ett helhets­ansvar för projektet

Gerox projekterar och tar ett helhetsansvar för borrning, installation och den tekniska lösningen enligt ABT06 (Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader). Projekteringsansvaret innebär rekommendation av lämplig teknisk anläggning för samverkan av bergvärme, frånluftsåtervinning, kyla och fjärrvärme samt se till att en god arbetsmiljö blir möjlig under och efter utförandet.

 

Projektet inkluderar även bygghandlingar för VVS och el, samt borrkartor med EED som påvisar hållbarhet över år, för att inte riskera nedfrysning (Permafrost).