Så här fungerar Geoenergi

 

Geoenergi är ett samlingsnamn för sjö-, berg- och markvärme/kyla. Det är solenergi som lagrats i berggrunden, endast en mycket liten del av den kommer från jordens inre. Genom olika system såsom bergvärme, borrhålslager och akviferlager kan man hämta upp denna energi och använda den för ett kontrollerat inomhusklimat. För stora fastigheter använder man huvudsakligen borrhålslager och akviferlager.

 

Bergvärme består ofta av flera borrhål som sammankopplas. I dessa borrhål för man ner vätska i kollektorslangar. Vätskan transporterar temperaturen i berggrunden. När man under vintern tar ur värme, kyler man hålen och när man under sommaren tar ur kyla, värmer man energihålen. På så vis skapas energibalans, vilket är optimalt för att få både värme och kyla på ett miljöriktigt och ekonomiskt rätt sätt.

”Gerox är en viktig samarbetspartner och ligger i framkant för energieffektivisering. Bolaget har under många år varit en stor kund och tillsammans lyfter vi fram geoenergi och värmepumpar”.