Gerox hjälper er att installera digital drift­över­vakning

 

Med tjänsten Driftövervakning kan ni på ett enkelt sätt hålla koll på fastighetens varmvattenproduktion och uppvärmning:

 

• Överblick av värmesystemet

• Automatisk övervakning och larmfunktioner

• Skulle någonting inträffa i undercentralen blir ni automatiskt meddelade och får tips och råd om hur ni kan hantera situationen