Fem års entre­prenad­garanti

 

Efter att arbetet är färdigställt och har godkänts i besiktning följer en garantitid. Garantitiden för arbete och material är 5 år. Ansvarstiden är dock 10 år vilket innebär att det går att reklamera vissa typer av fel i entreprenaden upp till 10 år. Gerox kan ställa dessa garantier eftersom vi litar på vår kvalitet och kan luta oss tillbaka på över 250 referenser.