Gerox – en del av Wall to Wall Group

Wall to Wall Group är nordisk marknadsledare inom rörinfodring, rörspolning, underhåll och tätning av ventilationskanaler, samt andra kompletterande och relaterade tjänster som säljs och utförs i samma marknadskanaler såsom geoenergilösningar i flerbostadshus. Koncernens slutkunder utgörs av fastighetsägare, huvudsakligen kommersiella förvaltare av bostäder och lokaler, allmännyttan och bostadsrättsföreningar.

 

Wall to Wall Group har en tydlig tillväxtstrategi med fokus på både förvärv och organisk tillväxt inklusive genom etableringar på nya orter. Koncernen har höga kvalitets- och hållbarhetsambitioner, och aspirerar på att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen. Sammantaget har koncernen 500 anställda och ett 20-tal kontor fördelat på Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Bevis på att Wall to Wall Group’s arbete gör skillnad

För Wall to Wall Group är det en självklarhet att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Wall to Wall Group är stolta över att ha blivit verifierade med ISO 26000, en internationell standard vars metod hjälper företag att arbeta effektivt och affärsmässigt med hållbarhetsfrågor.

 

Läs mer här.

”Vi vill tydliggöra för våra kunder och övriga intressenter
att vi menar allvar med att bidra till fastigheternas gröna
omställning från vägg till vägg. Vi är bara i början på vår tillväxtresa
– både vad gäller hållbara erbjudanden och de länder vi vill verka i.

 

Gerox kompletterar gruppen perfekt med sitt heltäckande
erbjudande inom geoenergi”