Entreprenaden har utförts på fastigheten LÅNEKASSEN 3 i Stockholm kommun. Fastigheten har behov av både värme och tappvarmvatten. 

Gerox har utarbetat en geoenergisystemlösning med en (1) fastighetsvärmepump i kombination med er befintliga fjärrvärme. Värmepumpen är på 60 kW med dubbla kompressorer (totalt 2 x 30 kW, 60 kW) med en beräknad total nettoeffekt på ca 55 kW. Energiborrning av tre (3) energibrunnar på vardera 325 meter (totalt 975 m) kommer ske. 

För att kunna styra och digitalt driftövervaka undercentralen installerades även ett apparatskåp innehållande en smartbox.