Gerox har fått förtroendet att leverera en komplett energilösning bestående av bergvärme i kombination med fjärrvärme.

Vi kommer att energiborra 10 stycken hål på vardera 300 meter och installera två tystgående bergvärmepumpar från Nibe på 60+60 kW.
Föreningen har också valt att installera Gerox SmartBox i fastigheten för att få tillgång till Gerox DRS-live för driftövervakning, statistik och larmhantering.

Installationsår: 2016

Typ av fastighet: Bostäder

Antal lägenheter: 45 st

Tidigare energikälla: Fjärrvärme

Toppeffekt: 200 kW

Ny fjärrvärmecentral och bergvärmepumpar: 2 st NIBE på 60kW, effekttäckning ca 60%

Totalt värmeenergibehov: Ca 450 MWh/år

Värmeenergileverans från värmepumparna: Ca 405 MWh/år

Gratis värme från berget och frånluften: Ca 285 MWh/år

Gratis frikyla från berget: Utnyttjas ej, men förberett

Driv-el till värmepumparna: Ca 120 MWh/år

Spetsvärme: Fjärrvärme

Tappvarmvatten: Fjärrvärme

Antal borrhål: 10 stycken på vardera 300 meter, totalt 3 000 meter

Borrhålsplacering: Egen gård

Frånluftsåtervinning: Nej

Årlig besparing: Ca 300 000kr/år första 10 åren

DRS-live (Driftövervakning, Rapportering & Service): Ja

Kontaktperson: Bertil Thalén, 08-27 71 31