Gerox har projekterat anläggningen med sex stycken Thermia Mega XL 21-88 kW fastighetsvärmepumpar på totalt 530 kW VP effekt med en nettoeffekten på ca 500 kW.
Borrning av 22 stycken energibrunnar på vardera ca 310 meter.

Genom GEROX-metoden kan energibehovet levereras till en lägre kostnad genom att nyttja bergvärme.
Besparingen genom kombinationen med fjärrvärme och värmepumpar jämfört med nuvarande heltäckande fjärrvärmelösning realiseras genom minskade kostnader för effekt och ett billigare energipris under vintermånaderna, när det går åt som mest energi och effektbehovet är som störst.

Anläggningen digitaliseras samtidigt och blir tillgänglig via b.la. ett webbgränssnitt. Under fem år ingår dessutom en aktiv digital driftövervakning genom ett samarbete med Indoor Energy. Indoor Energy är en heltäckande leverantör med egna servicetekniker som bostadsrättsföreningen kan välja att anlita vid alla typer av komfortstörningar i alla fastighetens funktioner vare sig det rör sig om kyla, värme, ventilation eller styrsystem.


Installationsår: 2020

Typ av fastighet: Bostäder

Antal lägenheter: 230 st

Tidigare energikälla: Fjärrvärme

Toppeffekt: Ca 750 kW

Nya bergvärmepumpar: 6 St Thermia Mega LX 21-88kW

Totalt värmeenergibehov: Ca 1 700 MWh/år

Värmeenergileverans från värmepumpen: Ca 1 320 MWh/år, ca – 80% av värmen

Gratis värme från berget: Ca 920 MWh/år

Gratis frikyla från berget, solenergi, återladdning: Utnyttjas ej, men förberett

Driv-el till värmepumparna: Ca 400 MWh/år

Spetsvärme: Fjärrvärme

Tappvarmvatten: Fjärrvärme

Antal borrhål: 22 st på vardera 310 m, totalt 6 820 m

Borrhålsplacering: Egen mark

Frånluftsåtervinning: Ja

Årlig besparing: Ca 870 000 kr/år i snitt de första 10 åren

Indoor-live (Driftövervakning, Rapportering & Service): Ja

Kontaktperson: Benjamin Larsson 0705 12 75 79