Gerox har fått förtroendet att leverera en komplett energilösning bestående av bergvärme i kombination med fjärrvärme.
Vi kommer att energiborra tre hål på vardera 300 meter och installera en tystgående bergvärmepump från Nibe på 40 kW samt en fjärrvärmeväxlare.
Föreningen har också valt att installera Gerox SmartBox i fastigheten för att få tillgång till Gerox DRS-live för driftövervakning, statistik och larmhantering.

Installationsår: 2015

Typ av fastighet: Bostäder

Antal lägenheter: 22 st

Antal lokaler: 1 st

Tidigare energikälla: Fjärrvärme

Toppeffekt: Ca 100 kW

Ny fjärrvärmecentral och bergvärmepumpar: 1 st NIBE på 40 kW, effekttäckning ca 40 %

Totalt värmeenergibehov: Ca 290 MWh/år

Värmeenergileverans från värmepumpen: Ca 170 MWh/år

Gratis värme från berget: Ca 120 MWh/år

Gratis frikyla från berget: Utnyttjas ej, men förberett

Driv-el till värmepumparna: Ca 50 MWh/år

Spetsvärme: Fjärrvärme

Tappvarmvatten: Fjärrvärme

Antal borrhål: 3 st x 300 meter, totalt 900 m

Borrhålsplacering: Trottoaren

Frånluftsåtervinning: Nej

Årlig besparing: Ca 150 000kr/år i snitt de första 10 åren

DRS-live (Driftövervakning, Rapportering & Service): Ja

Kontaktperson: Anna Fröberg Flerhage, 010-452 22 96