På Brf Lerkrogsparken installerades tre stycken Nibe fastighetsvärmepumpar på ca 60 kW med dubbla kompressorer, totalt ca 180 kW VP effekt, med en beräknad nettoeffekt på ca 170 kW. 
Värmepumparna kopplades in på nuvarande radiatorkrets för värmedistribution samt mot köldbärarkretsen och befintlig frånluftsåtervinning via ny växlare.
Fjärrvärmen används som basvärme under fjärrvärmens lågprisperiod och som tillskottsvärme under övrig period samt till allt varmvatten året om.
 

Installationsår: 2021

Typ av fastighet: Bostäder

Antal lägenheter: 83 st

Tidigare energikälla: Fjärrvärme

Toppeffekt: Ca 280 kW

Nya bergvärmepumpar: 3 St Nibe 60 kW

Totalt värmeenergibehov: Ca 655 MWh/år

Värmeenergileverans från värmepumpen: Ca 470 MWh/år, ca – 75% av värmen

Gratis värme från berget: Ca 330 MWh/år

Gratis frikyla från berget, solenergi, återladdning: Utnyttjas ej, men förberett

Driv-el till värmepumparna: Ca 140 MWh (30%) Beräknat elpris 1,4 kr/kWh

Spetsvärme: Fjärrvärme

Tappvarmvatten: Fjärrvärme

Antal borrhål: 9 st på vardera 200 m, totalt 1 800 m

Borrhålsplacering: Egen mark

Frånluftsåtervinning: Ja

Årlig besparing: Ca 400 000 kr/år i snitt de första 10 åren

Indoor-live (Driftövervakning, Rapportering & Service): Ja

Kontaktperson: Simon Sjuls, 0722-760676