På Brf Postiljonen installerade Gerox två Gebwell Taurus fastighetsvärmepumpar på 90 kW totalt 180 kW som hämtar gratis energi från berget genom 12 energibrunnar på vardera 350 meter.


Installationsår: 2020

Typ av fastighet: Bostäder

Antal lägenheter: 147 st

Tidigare energikälla: Fjärrvärme

Toppeffekt: Ca 350 kW

Nya bergvärmepumpar: 2 St Taurus 180 kW

Totalt värmeenergibehov: Ca 720 MWh/år

Värmeenergileverans från värmepumpen: Ca 550 MWh/år, ca – 75% av värmen

Gratis värme från berget: Ca 380 MWh/år

Gratis frikyla från berget, solenergi, återladdning: Utnyttjas ej, men förberett

Driv-el till värmepumparna: Ca 170 MWh/år

Spetsvärme: Fjärrvärme

Tappvarmvatten: Fjärrvärme

Antal borrhål: 12 st på vardera 350 m, totalt 4 200 m

Borrhålsplacering: Egen mark

Frånluftsåtervinning: Nej

Årlig besparing: Ca 470 000 kr/år i snitt de första 10 åren

Indoor-live (Driftövervakning, Rapportering & Service): Ja

Kontaktperson: Gunnar Scherman 08-884204