Gerox har fått förtroendet att leverera en komplett energilösning bestående av bergvärme i kombination med fjärrvärme.
Vi kommer att energiborra tio stycken energibrunar på vardera 300 meter och installera två tystgående bergvärmepumpar från Nibe på vardera 60 kW.
Föreningen har också valt att installera Gerox SmartBox i fastigheten för att få tillgång till Gerox DRS-live för driftövervakning, statistik och larmhantering.

Installationsår: 2016

Typ av fastighet: Bostäder

Antal lägenheter: 60 st

Tidigare energikälla: Fjärrvärme

Toppeffekt: Ca 230 kW

Nya bergvärmepumpar:  2 st NIBE på 60 kW, effekttäckning ca 60 %

Totalt värmeenergibehov: Ca 716 MWh/år

Värmeenergileverans från värmepumparna: Ca 425 MWh/år

Gratis värme från berget:  Ca 300 MWh/år

Gratis frikyla från berget: Utnyttjas ej, men förberett

Driv-el till värmepumparna: Ca 115 MWh/år

Spetsvärme: Fjärrvärme

Tappvarmvatten: Fjärrvärme

Antal borrhål: 10 st x 300 m, sammanlagt 3 000 m

Borrhålsplacering:  Egen gård

Frånluftsåtervinning: Nej

Årlig besparing:  Ca 300 000 kr/år de första 10 åren

DRS-live (Driftövervakning, Rapportering & Service): Ja

Kontaktperson: Anders Liin, 0705-38 02 98