Installationsår: 2014

Typ av fastighet: Bostäder

Antal lägenheter: 32 st

Tidigare energikälla: Fjärrvärme

Toppeffekt: Ca 135 kW

Värmepump och effekt: 1 st. NIBE 60 kW, effekttäckning ca 45 %

Totalt värmeenergibehov: Ca 260 MWh/år

Värmeenergileverans från värmepumpen: Ca 235 MWh/år, energitäckning ca 90 %

Gratis värme från berget och frånluften: Ca 170 MWh/år

Gratis frikyla från berget: Utnyttjas inte

Driv-el till värmepumparna: Ca 30 %, ca 70 MWh/år

Spetsvärme: Fjärrvärme

Tappvarmvatten: Fjärrvärme

Antal borrhål: 6 stycken på vardera 300 meter, totalt 1 800 meter

Borrhålsplacering: På trottoaren

Uteluftsåterladdning/Frånluftsåtervinning: Nej

Årlig besparing: Ca 140 000 kr/år

Kontaktperson: Leif Krafft: 070-213 43 42