På Brf Signallyktan 1 i Stockholm har Gerox försett fastigheten med en värmeleverans på 300 MWh där ca 200 MWh/år är gratis värme från berget.
Borrningen fördelades på 5 st energibrunnar på vardera ca 350 meter.

Installationsår: 2020

Typ av fastighet: Bostäder

Antal lägenheter: 42 st

Tidigare energikälla: Fjärrvärme

Toppeffekt: Ca 165 kW

Nya bergvärmepumpar: 1 St Nibe

Totalt värmeenergibehov: Ca 400 MWh/år

Värmeenergileverans från värmepumpen: Ca 280 MWh/år, ca – 70% av värmen

Gratis värme från berget: Ca 200 MWh/år

Gratis frikyla från berget, solenergi, återladdning: Utnyttjas ej, men förberett

Driv-el till värmepumparna: Ca 90 MWh/år

Spetsvärme: Fjärrvärme

Tappvarmvatten: Fjärrvärme

Antal borrhål: 5 st på vardera 350 m, totalt 1 750 m

Borrhålsplacering: Egen mark

Frånluftsåtervinning: Nej

Årlig besparing: Ca 220 000 kr/år i snitt de första 10 åren

Indoor-live (Driftövervakning, Rapportering & Service): Ja

Kontaktperson: Per Sandhammar 0704 19 20 74