Installation av en ny fjärrvärmecentral anpassad för fastighetens behov, nya cirkulationspumpar samt installation av Gerox driftövervakningssystemet DRS-live som visar tex energieffekt och besparingsstatistik samt olika temperaturangivelser i realtid.


Dessutom finns viktiga larmfunktioner att tillgå. Anläggningen kommer även att vara förberedd för framtida behov av solenergi, kyla och återladdning.

Installationsår: 2018

Typ av fastighet: Bostäder

Antal lägenheter: 49 st

Tidigare energikälla: Olja och bergvärme

Ny energikälla: Fjärrvärme och bergvärme

Gratis frikyla från berget, solenergi, återladdning: Utnyttjas till gymmet

Spetsvärme: Fjärrvärme

Tappvarmvatten: Fjärrvärme

Frånluftsåtervinning: Nej

DRS-live (Driftövervakning, Rapportering & Service): Ja, Nivå 3

Kontaktperson: Erik Godberg – 070-3511545