Gerox har borrat fyra stycken energibrunnar på vardera 250 meter och installerat en bergvärmepump från Nibe på 60 kW. Installation av en ny fjärrvärmecentral anpassad för fastighetens behov samt installerar Gerox driftövervakningssystemet DRS-live som visar tex energieffekt och besparingsstatistik samt olika temperaturangivelser i realtid. 

Dessutom finns viktiga larmfunktioner att tillgå. Anläggningen kommer även att vara förberedd för framtida behov av solenergi, kyla och återladdning.

Installationsår2018

Typ av fastighet: Bostäder

Antal lägenheter: 21 st

Tidigare energikälla: Fjärrvärme

Ny bergvärmepump: 1 st Nibe 60 kW, effekttäckning ca 65 %

Totalt värmeenergibehov: Ca 270 MWh/år

Värmeenergileverans från värmepumpen: Ca 160 MWh/år, ca 80 % av värmen

Gratis värme från berget: Ca 120 MWh/år

Gratis frikyla från berget, solenergi, återladdning: Utnyttjas ej, men förberett

Driv-el till värmepumpen: Ca 50 MWh/år

Spetsvärme: Fjärrvärme

Tappvarmvatten: Fjärrvärme

Antal borrhål: 4 st på vardera 250 m, totalt 1 000 m

Borrhålsplacering: Gårdsborrning

Frånluftsåtervinning: Ja

Årlig besparing: Ca 130 000 kr/år i snitt de första 10 åren

DRS-live (Driftövervakning, Rapportering & Service): Ja, Nivå 3

Kontaktperson: Kjell Jansson, 070-579 80 86