Gerox har fått förtroendet att leverera en komplett energilösning bestående av bergvärme i kombination med fjärrvärme.
Vi kommer att energiborra sex stycken energibrunar på vardera 250 meter och installera en tystgående bergvärmepump från Nibe på 60 kW samt en ny fjärrvärmecentral.
Föreningen har också valt att installera Gerox SmartBox i fastigheten för att få tillgång till Gerox DRS-live för driftövervakning, statistik och larmhantering.

Installationsår: 2016

Typ av fastighet: Bostäder

Tidigare energikälla: Fjärrvärme

Toppeffekt: Ca 140 kW

Nya bergvärmepumpar: 1 st NIBE på 60 kW, effekttäckning ca 45%

Totalt värmeenergibehov: Ca 300 MWh/år

Värmeenergileverans från värmepumparna: Ca 250 MWh/år

Gratis värme från berget:  Ca 175 MWh

Gratis frikyla från berget: Utnyttjas ej, men förberett

Driv-el till värmepumparna: Ca 75 MWh

Spetsvärme: Fjärrvärme

Tappvarmvatten: Fjärrvärme

Antal borrhål: 6 st på vardera 250 m 

Borrhålsplacering: Trottoaren

Frånluftsåtervinning: Nej

Årlig besparing:  Ca 175 000 kr/år

DRS-live (Driftövervakning, Rapportering & Service): Ja

Kontaktperson: Martin Siöland, 0708-280366, martin.sioland@unilin.com