Gerox har fått förtroendet att leverera en komplett energilösning bestående av bergvärme i kombination med fjärrvärme.
Vi kommer att energiborra femton stycken energibrunar på vardera 300 meter och installera tre tystgående bergvärmepumpar från Nibe på vardera 60 kW.
Föreningen har också valt att installera Gerox SmartBox i fastigheten för att få tillgång till Gerox DRS-live för driftövervakning, statistik och larmhantering.

Installationsår: 2016

Typ av fastighet: Bostäder

Antal lägenheter: 68 st

Antal lokaler: 2 st

Tidigare energikälla: Fjärrvärme

Toppeffekt: Ca 310 kW

Nya bergvärmepumpar: 3 st NIBE på 60 kW, effekttäckning ca 60 %

Totalt värmeenergibehov: Ca 600 MWh/år

Värmeenergileverans från värmepumparna: Ca 550 MWh/år

Gratis värme från berget: Ca 385 MWh/år

Gratis frikyla från berget: Utnyttjas ej, men förberett

Driv-el till värmepumparna: Ca 165 MWh/år

Spetsvärme: Fjärrvärme

Tappvarmvatten: Fjärrvärme

Antal borrhål: 15 stycken på vardera 300 meter, totalt  4 500 meter

Borrhålsplacering: Trottoaren

Frånluftsåtervinning: Nej

Årlig besparing: Ca 300 000kr/år första 10 åren

DRS-live (Driftövervakning, Rapportering & Service): Ja

Kontaktperson: Anders Ullman 0705-51 15 43