Gerox har utarbetat en geoenergisystemlösning med två stycken Nibe fastighetsvärmepumpar i vardera hus, (6 och 8), dessa är kopplade med kombination med fjärrvärme. Värmepumparna är på vardera 60 kW med dubbla kompressorer totalt 8 x 30 kW, 240 kW med en beräknad total nettoeffekt på ca 220 kW. Allt tappvarmvatten och VVC kommer även fortsättningsvis att produceras av fjärrvärmen. Energiborrning av 12 energibrunnar på vardera 400 meter, totalt 4 800 meter.


Installationsår: 2021

Typ av fastighet: Bostäder

Antal lägenheter: 103 st

Tidigare energikälla: Fjärrvärme

Toppeffekt: Ca 400 kW

Nya bergvärmepumpar: 4 St Nibe 60 kW

Totalt värmeenergibehov: Ca 1025 MWh/år

Värmeenergileverans från värmepumpen: Ca 700 MWh/år, ca – 70% av värmen

Gratis värme från berget: Ca 490 MWh/år

Gratis frikyla från berget, solenergi, återladdning: Utnyttjas ej, men förberett

Driv-el till värmepumparna: Ca 210 MWh (30%) Beräknat elpris 1,4 kr/kWh

Spetsvärme: Fjärrvärme

Tappvarmvatten: Fjärrvärme

Antal borrhål: 12 st på vardera 400 m, totalt 4 800 m

Borrhålsplacering: Egen mark

Frånluftsåtervinning: Ja

Årlig besparing: Ca 580 000 kr/år i snitt de första 10 åren

Indoor-live (Driftövervakning, Rapportering & Service): Ja

Kontaktperson: Jörgen Elwing 072-5763480