Brf Tallkronan har ett totalt energibehov på ca 1300 MWh, där Gerox installerar fem stycken Nibe fastighetsvärmepumpar på ca 60 kW med dubbla kompressorer, totalt ca 300 kW VP effekt, Med en beräknad nettoeffekt på ca 275 kW.  Värmeleveransen från pumparna kommer vara ca 750 MWh.

Genom GEROX-metoden kan energibehovet levereras till en lägre kostnad genom att nyttja bergvärme.
Besparingen genom kombinationen med fjärrvärme och värmepumpar jämfört med nuvarande heltäckande fjärrvärmelösning realiseras genom minskade kostnader för effekt och ett billigare energipris under vintermånaderna, när det går åt som mest energi och effektbehovet är som störst.

Anläggningen digitaliseras samtidigt och blir tillgänglig via b.la. ett webbgränssnitt.

Installationsår: 2020

Typ av fastighet: Bostäder

Antal lägenheter: 145 st

Tidigare energikälla: Fjärrvärme

Toppeffekt: Ca 390 kW

Nya bergvärmepumpar: 5 St Nibe 60 kW

Totalt värmeenergibehov: Ca 900 MWh/år

Värmeenergileverans från värmepumpen: Ca 750 MWh/år, ca – 85% av värmen

Gratis värme från berget: Ca 520 MWh/år

Gratis frikyla från berget, solenergi, återladdning: Utnyttjas ej, men förberett

Driv-el till värmepumparna: Ca 230 MWh (29%) Beräknat elpris 1,4 kr/kWh

Spetsvärme: Fjärrvärme

Tappvarmvatten: Fjärrvärme

Antal borrhål: 12 st på vardera 400 m, totalt 4 800 m

Borrhålsplacering: Egen mark

Frånluftsåtervinning: Nej

Årlig besparing: Ca 600 000 kr/år i snitt de första 10 åren

Indoor-live (Driftövervakning, Rapportering & Service): Ja

Kontaktperson: David Lindeen 0736746518