Brf Taptot 11 väljer Gerox-metoden!
Gerox åtar sig en totalentrepenad där vi levererar en komplett energilösning med funktionsgaranti. Installationen består av en tystgående värmepump som förser fastigheten med värme från fem energibrunnar. Vi byter även ut den befintliga fjärrvärmecentralen mot en ny effektivare enhet som tillgodoser fastighetens behov av tillskottsvärme och tappvarmvatten. Anläggningen övervakas via Gerox webbaserade driftövervakningssystem DRS-live, som via SmartBox ser till att kommunikationen sker säkert.

Installationsår: 2016

Typ av fastighet: Bostäder

Antal lägenheter: 26 st

Tidigare energikälla: Fjärrvärme

Toppeffekt: Ca 130 kW

Nya bergvärmepumpar:  1 st Nibe 60 kW, effekttäckning ca 45%

Totalt värmeenergibehov: Ca 370 MWh/år

Värmeenergileverans från värmepumparna: Ca 245 MWh/år

Gratis värme från berget: Ca 170 MWh/år

Gratis frikyla från berget: Utnyttjas ej, men förberett

Driv-el till värmepumparna: Ca 75 MWh/år

Spetsvärme: Fjärrvärme

Tappvarmvatten: Fjärrvärme

Antal borrhål: 5 st på vardera 300 m, totalt 1 500 m

Borrhålsplacering: Trottoar

Frånluftsåtervinning: Nej

Årlig besparing: Ca 170 000 kr/år de första 10 åren

DRS-live (Driftövervakning, Rapportering & Service): Ja

Kontaktperson: Marcus Cato, 0705-38 02 98