Gerox installerde på Brf Wivallius i Stockholm sex Nibe fastighetsvärmepumpar på totalt ca 360 kW VP effekt, med en beräknad nettoeffekt på ca 340 kW
Borrning av 16st energibrunnar på vardera 400 meter.

Genom GEROX-metoden kan energibehovet levereras till en lägre kostnad genom att nyttja bergvärme.
Besparingen genom kombinationen med fjärrvärme och värmepumpar jämfört med nuvarande heltäckande fjärrvärmelösning realiseras genom minskade kostnader för effekt och ett billigare energipris under vintermånaderna, när det går åt som mest energi och effektbehovet är som störst.

Anläggningen digitaliseras samtidigt och blir tillgänglig via b.la. ett webbgränssnitt.


Installationsår: 2020

Typ av fastighet: Bostäder

Antal lägenheter: 182 st

Tidigare energikälla: Fjärrvärme

Toppeffekt: Ca 665 kW

Nya bergvärmepumpar: 6 St Nibe 60 kW

Totalt värmeenergibehov: Ca 1 300 MWh/år

Värmeenergileverans från värmepumpen: Ca 970 MWh/år, ca – 75% av värmen

Gratis värme från berget: Ca 680 MWh/år

Gratis frikyla från berget, solenergi, återladdning: Utnyttjas ej, men förberett

Driv-el till värmepumparna: Ca 300 MWh (29%) Beräknat elpris 1,4 kr/kWh

Spetsvärme: Fjärrvärme

Tappvarmvatten: Fjärrvärme

Antal borrhål: 16 st på vardera 400 m, totalt 6 400 m

Borrhålsplacering: Egen mark

Frånluftsåtervinning: Nej

Årlig besparing: Ca 740 000 kr/år i snitt de första 10 åren

Indoor-live (Driftövervakning, Rapportering & Service): Ja

Kontaktperson: Bengt Sedvall – 0705 44 60 10