Gerox har på HSB Brf Kåpan nr 272 installerat 540 kW fastighetsvärmepumpar, vilket innefattar 9 St Nibe 60 kW. I undercentralen har även en växlare installerats så att energibrunnarna kan återladdas av frånluftsåtervinningen.
Borrning av 15 x 400 meter energibrunnar.

Installationsår: 2021

Typ av fastighet: Bostäder

Antal lägenheter: 111+60 St

Tidigare energikälla: Fjärrvärme

Toppeffekt: Ca 680 kW

Nya bergvärmepumpar: 9 St Nibe 60 kW.

Totalt värmeenergibehov: Ca 1 500 MWh/år

Värmeenergileverans från värmepumpen: Ca 1 150 MWh/år, ca – 75% av värmen

Gratis värme från berget: Ca 800 MWh/år

Gratis frikyla från berget, solenergi, återladdning: Utnyttjas ej, men förberett

Driv-el till värmepumparna: Ca 350 MWh. Beräknat elpris 1,4 kr/kWh

Spetsvärme: Fjärrvärme

Tappvarmvatten: Fjärrvärme

Antal borrhål: 15 st på vardera ca 400 m, totalt 6 000 m

Borrhålsplacering: Egen mark

Frånluftsåtervinning: Ja

Årlig besparing: Ca 940 000 kr/år i snitt de första 10 åren

Indoor-live (Driftövervakning, Rapportering & Service): Ja

Kontaktperson: Christoffer Strandberg 0702 33 48 85