Installation av fem stycken Nibe fastighetsvärmepumpar på vardera 60 kW. Total nettoeffekt på cirka 275 kW. Fjärrvärmen kommer att användas som tillskottsvärme samt tappvarmvatten för fastigheten. 15 energibrunnar på vardera 400 meter har borrats.