Med ansvar för projektering och installation utförde Gerox en totalentreprenad på HSB Brf Rådets fastighet Sicklaön 384:2 i Nacka. 

Den tekniska lösningen består av två Nibe 60 kW fastighetsvärmepumpar med dubbla kompressorer, totalt 120 kW. Den befintliga fjärrvärmecentralen producerar all värme under stora delar av året och tillskottsvärme under vinterperioden. Fastighetens energilager utgörs av fem energibrunnar på 370 meter vardera. 

Ett apparatskåp innehållande en SmartBox är installerad för att kunna styra och digitalt driftövervaka undercentralen.