Landia, Idun 24

Värmepumparna med en beräknad total nettoeffekt på 385 kW och befintlig fjärrvärme stod för lösningen på fastighetens energi- och effektbehov. Fjärrvärmen används som tillskottsvärme under vinterperioden och för all värme under delar av året. Den befintliga fjärrvärmecentralen i närliggande grannfastighet producerar allt tappvarmvatten. Värmepumparna är emellertid förberedda för producering av varmvatten. Energilagret som värmepumparna är kopplade till utgörs av 22 energibrunnar, vardera på 400 meter. 

För möjligheten att kunna styra och digitalt driftövervaka undercentralen installerades dessutom en Indoors SmartBox.