Fastighetsbolaget Landia AB bedriver aktiv förvaltning och utveckling av kommersiella fastigheter och bostäder. Gerox har utarbetat en geoenergilösning på fastigheten Svanholmen 1. Lösningen består av fastighetsvärmepumpar med en bruttoeffekt på totalt 420 kW, i kombination med värme från befintlig fjärrvärmecentral.

Fjärrvärmen används större delen av året för all värme och som tillskottsvärme under vinterperioden. Allt tappvarmvatten produceras med fjärrvärme.

Värmepumparna är kopplade till ett energilager bestående av 21 energibrunnar på totalt 7000 meter.