Installationsår: 2011

Typ av fastighet: Skola, restaurang och elevboende

Tidigare energikälla: Pellets- och oljepanna

Toppeffekt: Ca 225 kW

Värmepump och effekt: En IVT 45 kW, en IVT 9 kW, en IVT 36 kW, totalt 90 kW, effekttäckning ca 40 %

Totalt värmeenergibehov: Ca 1 200 MWh/år

Värmeenergileverans från värmepumpar: Ca 350 MWh/år, energitäckning ca 30 %

Gratis värme från berget: Ca 225 MWh/år

Gratis frikyla från berget: Ca 100 MWh/år

Driv-el till värmepumparna: Ca 35 %, 125 MWh/år

Spetsvärme: Pellets- och oljepanna

Tappvarmvatten: Värmepumparna prioriterar varmvatten

Antal borrhål: 11 stycken på vardera 150 meter, totalt 1 650 meter

Borrhålsplacering: På egen gräsmatta och parkering

Frånluftsåtervinning: Nej

Årlig besparing: Ca 300 000 kr/år

Kontaktperson: Rektor Daniel Bjurhamn 0494-797 01