Installationsår: 2012

Typ av fastighet: Kontor, bostad

Tidigare energikälla: Olja och VP

Toppeffekt: Ca 50 kW

Värmepump och effekt: Två st. IVT 17 kW, totalt 34 kW, effekttäckning ca 70 %

Totalt värmeenergibehov: Ca 150 MWh/år

Värmeenergileverans från värmepumpen: Ca 140 MWh/år, energitäckning ca 95 %

Gratis värme från berget: Ca 100 MWh/år

Gratis frikyla från berget: Utnyttjas inte

Driv-el till värmepumparna: Ca 30 %, 40 MWh/år

Spetsvärme: Elpanna

Tappvarmvatten: Prioriteras av värmepumparna

Antal borrhål: 4 stycken på vardera 200 meter, totalt 800 meter

Borrhålsplacering: På egen gårdsplan

Frånluftsåtervinning: Nej

Årlig besparing: Ca 100 000 kr/år

Kontaktperson: Roger Johnsson 08-519 546 00