Installationsår: 2014

Typ av fastighet: Bostäder

Antal lägenheter: 39 st

Tidigare energikälla: Fjärrvärme

Toppeffekt: Ca 81 kW

Värmepump och effekt: 1 st. NIBE 40 kW, effekttäckning ca 50 %

Totalt värmeenergibehov: Ca 175 MWh/år

Värmeenergileverans från värmepumpen: Ca 150 MWh/år, energitäckning ca 85 %

Gratis värme från berget: Ca 105 MWh/år

Gratis frikyla från berget: Utnyttjas inte

Driv-el till värmepumparna: Ca 30 %, ca 45 MWh/år

Spetsvärme: Fjärrvärme

Tappvarmvatten: Fjärrvärme

Antal borrhål: 3 stycken på vardera 300 meter, totalt 900 meter

BorrhålsplaceringTrottoar

Frånluftsåtervinning: Nej

Årlig besparing: Ca 80 000 kr/år

Kontaktperson: Lennart Ljungdahl, 070-838 39 03