Installationsår: 2012

Typ av fastighet: Kontor, verkstad och lager

Tidigare energikälla: Fjärrvärme

Toppeffekt: Ca 350 kW

Värmepump och effekt: Fyra st. IVT 70 kW, totalt 280 kW, effekttäckning ca 80 %

Totalt värmeenergibehov: Ca 500 MWh/år

Värmeenergileverans från värmepumpar: Ca 400 MWh/år, energitäckning ca 95 %

Gratis värme från berget: Ca 285 MWh/år

Gratis frikyla från berget: Ca 350 MWh/år

Driv-el till värmepumparna: Ca 30 %, 115 MWh/år

Spetsvärme: En elpanna på 90 kW som ren haverireserv.

Tappvarmvatten: Värmepumparnas hetgas

Antal borrhål: 21 stycken på vardera 190 meter, totalt 3 990 meter

Borrhålsplacering: På egen gårdsplan

Frånluftsåtervinning: Nej

Årlig besparing: Ca 300 000 kr/år

Kontaktperson: Per Ola Lindholm 0152-225 00