Gerox har utfört totalentreprenad på sammanlagt sex undercentraler på Willhems Gråsparven 2 i Linköping.

Fördelat i tre etapper enligt följande:

1. Skrivaregatan 4.

2. Skrivaregatan 10 och Väpnaregatan 40 och 35. 

3. Väpnaregatan 46 och Fogdegatan 66 AB