Entreprenaden utfördes på två undercentraler (UC) i fastigheten Elitroddaren 4 (UC nr 1, Skvadronsgatan 2–4/ UC nr 2, Garnisonsvägen 47), i Linköping. 

UC nr 1 har en maxeffekt på ca 135 kW med ett energibehov av ca 350 MWh/år (ca 290 MWh värme och ca 60 MWh varmvatten). UC nr 2 har en maxeffekt på ca 120 kW med ett energibehov av ca 310 MWh/år (ca 250 MWh värme och ca 60 MWh varmvatten. I vardera UC installerades två (2) Nibe (F1345–60 kW) fastighetsvärmepumpar med dubbla kompressorer. Totalt (per UC) ca 120 kW VP effekt, med en beräknad nettoeffekt på ca 110 kW.

Värmepumparna kopplades in i båda undercentralerna för värmedistribution samt mot energilagret (energibrunnarna). Fjärrvärmen skall fortsatt användas för värme i värmekretsen samt till allt tappvarmvatten. För hela fastigheten projekterades energiborrningen med tolv (12) energibrunnar. Sex (6) per UC.