Gerox har utfört en totalentreprenad på Willhems Tolvskillingen 1, 2 och 3 med sammanlagt tre undercentraler. 

Samtliga tre undercentraler är var och en i behov av en maxeffekt på ca 170 kW, med ett energibehov av ca 500 MWh/år (ca 385 MWh värme och ca 115 MWh varmvatten). 

Gerox utarbetade en geoenergisystemlösning där värmepumparna kopplades in för värmedistribution samt mot energibrunnar. Befintliga frånluftsvärmepumpar och fjärrvärmen kunde fortsatt användas för värme i värmekretsen samt till allt tappvarmvatten. Värmepumparnas styr är förberedd för heltäckande anläggning.